Frequentie Specifieke Microstroom

Frequentie Specifieke Microstroom (FSM) is een techniek voor het behandelen van pijn door gebruik te maken van laag-niveau elektrische stroom.
De stroom wordt afgegeven aan bepaalde delen van het lichaam in een poging om de pijn te verlichten.
Een frequentie is de snelheid waarmee een geluidsgolf of elektronische puls wordt geproduceerd.

Frequentie Specifieke Microstroom