Diagnostic Service Verblauw

Tenniselleboog (epicondylitis lateralis)

Wat is een tenniselleboog?

Een tenniselleboog is een veel voorkomende aandoening. Er zijn pijnklachten aan de buitenzijde van de elleboog, soms uitstralend naar de onderarm en pols. De klachten treden op wanneer de strekspieren van de pols en hand worden aangespannen, bijvoorbeeld als we iets met de hand willen oppakken. De pijn wordt veroorzaakt door een ontsteking van de peesaanhechting van de pezen die maken dat u de hand en pols naar boven kan bewegen. De aanhechting van deze pezen bevindt zich aan de buitenzijde van de elleboog. Het strekken van de elleboog, de pols en de vingers wordt als pijnlijk ervaren. Het drukken op de aanhechting van de strekspieren van de pols en de hand aan de buitenzijde van de elleboog doet pijn.

Oorzaak en symptomen van een tenniselleboog?

Het ontstaan van een tenniselleboog hoeft niet door tennissen te komen. Een andere bekende oorzaak is bijvoorbeeld wringen bij huishoudelijk werk. Het is wel zo dat de helft van alle tennissers er ooit last van krijgt. Vooral spelers boven de 35 jaar lopen een groter risico. De strekspieren zijn door overmatig of verkeerde belasting pijnlijk geworden door irritatie bij de aanhechting van de spieren aan de buitenzijde van de elleboog. Het is een hinderlijke aandoening, waar u een tijd flink last van kunt hebben; het duurt soms maanden. Van belang is om te weten dat deze aandoening meestal toch vanzelf weer overgaat. Na een jaar is 90% van de mensen met een tenniselleboog weer klachtenvrij. 

Stellen van de diagnose

De diagnose tenniselleboog wordt meestal gemaakt op basis van het gesprek met de patiënt en een goed klinisch onderzoek. Voor het stellen van de diagnose is meestal geen nader onderzoek nodig. Wel wordt er altijd een rontgenfoto van de elleboog gemaakt om onderliggende andere oorzaken uit te sluiten. Eventueel kan ECHO-onderzoek de diagnose bevestigen.
Pijn aan de buitenzijde van de elleboog kan ook voorkomen bij het radiaal tunnel syndroom en sterk doen denken aan een tenniselleboog. De behandeling hiervan wezenlijk anders dan van de tenniselleboog.