Diagnostic Service Verblauw

Zenuwpijn of neuropathische pijn.

De meeste mensen zijn gewend te denken aan pijn als een symptoom of teken van een onderliggende ziekte of beschadiging. Bij acute pijn is dit doorgaans ook het geval. Bij chronische pijn zijn echter de pijndrempel, de pijnverwerking en de pijnbeleving vaak gestoord. We zien de pijn in deze gevallen dan ook als een echte ziekte en niet slechts als een symptoom.

Zenuwpijn
Neuropathische pijn

Hoe ontstaat neuropathische pijn?

Neuropathische pijn ontstaat door een acuut of chronisch letsel van een zenuw waardoor spontane pijnprikkels kunnen ontstaan. Een prikkel die normaal als licht pijnlijk wordt ervaren wordt ineens hevig. De natuurlijk dempingsmechanismen raken ontregeld en er kunnen verkeerde schakels in het ruggenmerg ontstaan. Hierdoor kunnen o.a. prikkels van zachte aanraking als pijnprikkels worden waargenomen. Ook kunnen er na zenuwletsels zenuwknobbels ontstaan in het litteken en vindt er ontregeling plaats van het onwillekeurige (sympathische) zenuwstelsel.

 

Verschijnselen van zenuwpijn

Soms ontstaan er verschijnselen die typisch zijn voor zenuwpijn. De pijndrempel is vaak zeer laag (hoewel de patiënt dit zelf niet zo ervaart). De pijn kan een branderig karakter krijgen. De pijn kan gepaard gaan met tintelingen of andere sensaties die onplezierig kunnen zijn. Ook kan de pijn een schietend karakter krijgen dat vaak als steken of elektrische schokken kan worden ervaren. Tastprikkels kunnen pijnlijk zijn en het schuren van kleding over de huid kan als schrijnend worden ervaren.

Neuropathische pijn

Oorzaken van Neuropathische pijn?

Er zijn vele oorzaken van neuropathische pijn. Deze pijn kan ontstaan na een gordelroosinfectie (met name als de gordelroosblaasjes genezen zijn). Soms ontstaat de pijn door chronische ziekte of vitaminegebrek zoals bij suikerziekte, langdurig alcoholmisbruik of blootstelling aan giftige stoffen of chemotherapie. Veel patiënten hebben hun klachten gekregen naar aanleiding van een operatie of ongeval.